Select language

Type tests

CUBIC type tests
Vore egne udsagn om CUBIC's produkter står ikke alene hen. Alle CUBIC's produkter er testet og/eller typegodkendt af flere af de mest respekterede prøvningsinstitutter, bl.a. KEMA, ASTA, UL, DNV og Germanischer Lloyd. Alle tests og godkendelser er dokumenteret i form af certifikater udstedt af det pågældende prøvningsinstitut. 

Deres garanti
KEMA og UL foretager kontinuerligt stikprøver i CUBIC's produktion af modulsystemet. Derudover har CUBIC udført ekstra tests såsom lysbuetests, vibrations- og choktests.
Desuden har CUBIC-Modulsystem A/S fået sit kvalitetsstyringssystem certificeret efter ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemet bliver løbende kontrolleret af Dansk Standard.