Select language

IEC 61439

IEC 61439 - Ny serie af standarder for lavspændingstavler

En tavle opbygget i CUBIC's modulsystem kan verificeres iht. IEC 61439.

Ved udførelse af de relevante tests med adskillige komponentleverandører har CUBIC gjort det nemt for tavlebyggeren af overholde standarden.

Ved at følge CUBIC's dokumentation og instruktioner er det kun nødvendigt for tavlebyggeren at udføre rutineverifikation på den færdige tavle for at overholde standarden.

For yderligere information kontakt venligst CUBIC.